Korekta i redakcja tekstów w języku polskim

Przed publikacją tekstu warto sprawdzić go dokładnie pod kątem poprawności językowej. Pozwala to uzyskać pewność, że wartość przekazu nie zostanie zaniżona przez nieświadome błędy lub zawiłości składniowe, które potrafią skutecznie zaburzyć proces komunikacji i rozumienia tekstu.

Poza tym warto sobie zadać pytanie: czy chciałbym narazić się na śmieszność z powodu błędu językowego?
Z pewnością nikt na to pytanie nie odpowie pozytywnie, wszak większość Polaków mieni się znawcami polszczyzny i są skłonni nawet oburzyć się na kogoś, kto wytknie im pomyłkę.

Ja sama zaś nie nazywam siebie znawcą. Cały czas doskonalę swój warsztat i poszukuję bardziej trafnych sformułowań i prawidłowych zapisów, tak aby tekst, nad którym pracuję, był bez zarzutu.
Wiele lat pracy w tej profesji pozwoliło mi zdobyć doświadczenie, dzięki któremu mogę służyć pomocą innym.

Copyright © 2011 korektaredakcja.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.