Posiadam kilkuletnie doświadczenie w wykonywaniu różnego rodzaju korekty i redakcji tekstów.Ukończyłam studia wyższe o kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ale moim prawdziwym hobby jest dbanie na co dzień o poprawność językową. Istotnym jest dla mnie, aby wypowiedź pisemna była prawidłowa pod każdym względem, a określone treści przekazane w odpowiedniej i zarazem przystępnej formie.

Aby podnieść swoje kwalifikacje, ukończyłam kurs korekty wydawniczej i redakcji merytorycznej Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.

Przez moje ręce przewinęło się wiele tekstów, w tym publikacje PWN, czasopisma, materiały reklamowe, literatura, prace dyplomowe, strony internetowe itd.

Usługi swoje kieruję zarówno do osób prywatnych, jak i do wydawnictw, agencji reklamowych,
instytucji samorządu terytorialnego itp.

* wydawnictwa (redakcja i korekta książek, broszur, artykułów);

* agencje reklamowe (tworzenie tekstów na strony WWW, pisanie artykułów sponsorowanych, redagowanie tekstów ulotek, newsletterów itp.);

* osoby prywatne (redakcja i korekta prac naukowych, pism urzędowych oraz wszelkiego rodzaju dokumentów).

 

 

Copyright © 2011 korektaredakcja.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.