Współpracuję z:

 * Wydawnictwem Naukowym PWN (Redakcją Nauk Społecznych);

 * Wydawnictwem Śląskiego Ogrodu Botanicznego www.obmikolow.robia.pl;

 * Gazetą Orzeską, Gazetą Mikołowską, Naszą Gazetą

 * organizacjami pozarządowymi;

 * jednostkami samorządu lokalnego.

 

Copyright © 2011 korektaredakcja.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.